Tam Tai Tuổi Dần ❤️ Tiết Lộ Cách Giải Hạn Tuổi Dần Hay Nhất

Tam Tai Tuổi Dần ❤️ Tiết Lộ Cách Giải Hạn Tuổi Dần Hay Nhất ✔️ Xem vận hạn tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần.

Tuổi Dần Tam Tai Năm Nào

Theo như cách tính hạn Tam Tai, người tuổi Dần gặp hạn Tam Tai 3 năm liên tiếp tại các năm: Thân, Dậu, Tuất. Có nghĩa là:

Những người tuổi Dần, cụ thể là tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần và Mậu Dần cần tránh các năm hạn Tam Tai: năm Nhâm Thân 1992, Quý Dậu 1993, Giáp Tuất 1994, Giáp Thân 2004, Ất Dậu 2005, Bính Tuất 2006, Bính Thân 2016, Đinh Dậu 2017, Mậu Tuất 2018, Mậu Thân 2028, Kỷ Dậu 2029, Canh Tuất 2030, Canh Thân 2040, Tân Dậu 2041, Nhâm Tuất 2042.

Tam tai tuổi Dần
Tam tai tuổi Dần

3 Năm Tam Tai Tuổi Dần

Hạn tam tai sẽ được tính theo nhóm tuổi Tam hợp. Nghĩa là những người sinh năm con giáp tam hợp sẽ có chung một hạn tam tai.

Nhóm 3 con giáp tam hợp: Dần, Ngọ, Tuất chịu hạn Tam tai tại các năm liên tiếp: Thân, Dậu Tuất

  • Năm Thân: gặp Thiên Hoàng Tinh Quân tắc bị thiên hành chi hữu, khủng cụ chi họa.
  • Năm Dậu: gặp Thiên Đối Tinh Quân tắc hữu đối thủ hoặc đối thủ dĩ hoàng thiên.
  • Năm Tuất: gặp Địa Tai Tinh Quân tắc hữu tai hại vi thổ địa.

Chọn ngày tài lộc với 📌Tuổi Dần Khai Trương Ngày Nào Tốt📌 nhất năm

Tam Tai Tuổi Canh Dần 1950

Hạn tam tai theo tuổi tức là hạn tam tai của 3 năm liên tiếp ứng với mỗi nhóm tuổi. Và trong đời người thỉ cứ 12 năm sẽ gặp hạn tam tai ( kéo dài 3 năm) một lần.

Như vậy, mỗi lần tới hạn tam tai của tuổi Canh Dần 1950 thì sẽ kéo dài trong 3 năm, và khi vào vận hạn tam tai thì tuổi Canh Dần sẽ gặp trở ngại, rủi ro liên quan tới: tài vận – công việc làm ăn buôn bán , sức khỏe và gia thất.

Sau đây là các năm là năm hạn tam tai tuổi Canh Dần:

  • Năm 1956 (Bính Thân), 1957 (Đinh Dậu), 1958 (Mậu Tuất)
  • Năm 1968 (Mậu Thân), 1969 (Kỷ Dậu), 1970 (Canh Tuất)
  • Năm 1980 (Canh Thân), 1981 (Tân Dậu), 1982 (Nhâm Tuất)
  • Năm 1992 (Nhâm Thân), 1993 (Quý Dậu), 1994 (Giáp Tuất)
  • Năm 2004 (Giáp Thân), 2005 (Ất Dậu), 2006 (Bính Tuất)
  • Năm 2016 (Bính Thân), 2017 (Đinh Dậu), 2018 (Mậu Tuất)
  • Năm 2028 (Mậu Thân), 2029 (Kỷ Dậu), 2030 (Canh Tuất)
  • Năm 2040 (Canh Thân), 2041 (Tân Dậu), 2042 (Nhâm Tuất)

Cách hóa giải 💛Tứ Hành Xung Tuổi Dần💛 Thân Tỵ Hợi chuẩn nhất

Tam Tai Tuổi Nhâm Dần 1962

Sau đây là các năm là năm hạn tam tai tuổi Nhâm Dần:

  • Năm 1968 (Mậu Thân), 1969 (Kỷ Dậu), 1970 (Canh Tuất)
  • Năm 1980 (Canh Thân), 1981 (Tân Dậu), 1982 (Nhâm Tuất)
  • Năm 1992 (Nhâm Thân), 1993 (Quý Dậu), 1994 (Giáp Tuất)
  • Năm 2004 (Giáp Thân), 2005 (Ất Dậu), 2006 (Bính Tuất)
  • Năm 2016 (Bính Thân), 2017 (Đinh Dậu), 2018 (Mậu Tuất)
  • Năm 2028 (Mậu Thân), 2029 (Kỷ Dậu), 2030 (Canh Tuất)
  • Năm 2040 (Canh Thân), 2041 (Tân Dậu), 2042 (Nhâm Tuất)
  • Năm 2052 (Nhâm Thân), 2053 (Quý Dậu), 2054 (Giáp Tuất)

Tam Tai Tuổi Giáp Dần 1974

Chia sẻ đến bạn các năm là năm hạn tam tai tuổi Giáp Dần:

  • Năm 1980 (Canh Thân), 1981 (Tân Dậu), 1982 (Nhâm Tuất)
  • Năm 1992 (Nhâm Thân), 1993 (Quý Dậu), 1994 (Giáp Tuất)
  • Năm 2004 (Giáp Thân), 2005 (Ất Dậu), 2006 (Bính Tuất)
  • Năm 2016 (Bính Thân), 2017 (Đinh Dậu), 2018 (Mậu Tuất)
  • Năm 2028 (Mậu Thân), 2029 (Kỷ Dậu), 2030 (Canh Tuất)
  • Năm 2040 (Canh Thân), 2041 (Tân Dậu), 2042 (Nhâm Tuất)
  • Năm 2052 (Nhâm Thân), 2053 (Quý Dậu), 2054 (Giáp Tuất)
  • Năm 2064 (Giáp Thân), 2065 (Ất Dậu), 2066 (Bính Tuất)

Tìm hiểu thêm 🌻Dần Thân Tỵ Hợi Tứ Hành Xung Là Gì🌻 và cách hóa giải

Tam Tai Tuổi Bính Dần 1986

Tìm hiểu về các năm là năm hạn tam tai tuổi Bính Dần 1986.

  • Năm 1992 (Nhâm Thân), 1993 (Quý Dậu), 1994 (Giáp Tuất)
  • Năm 2004 (Giáp Thân), 2005 (Ất Dậu), 2006 (Bính Tuất)
  • Năm 2016 (Bính Thân), 2017 (Đinh Dậu), 2018 (Mậu Tuất)
  • Năm 2028 (Mậu Thân), 2029 (Kỷ Dậu), 2030 (Canh Tuất)
  • Năm 2040 (Canh Thân), 2041 (Tân Dậu), 2042 (Nhâm Tuất)
  • Năm 2052 (Nhâm Thân), 2053 (Quý Dậu), 2054 (Giáp Tuất)
  • Năm 2064 (Giáp Thân), 2065 (Ất Dậu), 2066 (Bính Tuất)
  • Năm 2076 (Bính Thân), 2077 (Đinh Dậu), 2078 (Mậu Tuất)

Bật mí độ hạp nhau của 🌼Tam Hợp Tuổi Dần🌼

Tam Tai Tuổi Mậu Dần 1998

Gửi đến bạn các năm là năm hạn tam tai tuổi Mậu Dần 1998.

  • Năm 2004 (Giáp Thân), 2005 (Ất Dậu), 2006 (Bính Tuất)
  • Năm 2016 (Bính Thân), 2017 (Đinh Dậu), 2018 (Mậu Tuất)
  • Năm 2028 (Mậu Thân), 2029 (Kỷ Dậu), 2030 (Canh Tuất)
  • Năm 2040 (Canh Thân), 2041 (Tân Dậu), 2042 (Nhâm Tuất)
  • Năm 2052 (Nhâm Thân), 2053 (Quý Dậu), 2054 (Giáp Tuất)
  • Năm 2064 (Giáp Thân), 2065 (Ất Dậu), 2066 (Bính Tuất)
  • Năm 2076 (Bính Thân), 2077 (Đinh Dậu), 2078 (Mậu Tuất)
  • Năm 2088 (Mậu Thân), 2089 (Kỷ Dậu), 2090 (Canh Tuất)

Tam Tai Tuổi Canh Dần 2010

Các năm phạm tai tai từng năm theo tuổi Canh Dần 2010.

  • Năm 2016 (Bính Thân)
  • Năm 2017 (Đinh Dậu)
  • Năm 2018 (Mậu Tuất)
  • Năm 2028 (Mậu Thân)
  • Năm 2029 (Kỷ Dậu)
  • Năm 2030 (Canh Tuất)

Lựa chọn phong thủy ⚡️Tuổi Dần Hợp Cây Gì⚡️ để may mắn nhất

Cách Giải Hạn Tam Tai Tuổi Dần

Hạn Tam Tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là Ba, số 3, thứ ba. Còn “Tai” nghĩa là tai họa, họa hại.

Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn Tam Tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn Tam Tai. Điều này xảy ra được xem như là một quy luật một vòng tuần hoàn. Trong 3 năm này gia chủ cần chú ý:

  • Năm đầu tiên của hạn Tam Tai (Hỏa tai), gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại.
  • Năm giữa của hạn Tam Tai (Thủy tai) thì gia chủ không nên dừng việc mà mình đang tiến hành. Bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Thông thường hạn ở năm giữa là nặng nhất.
  • Vào năm cuối Tam Tai (Phong tai) gia chủ lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này.

Khi vào vận Tam Tai thì hay khốn đốn, trắc trở, vất vả. Đặc biệt là khi cả vợ chồng cùng nằm trong Tam Hợp tuổi nói trên vì đôi bên đều phải mệt mỏi cùng lúc. Mức độ cộng hưởng sẽ làm ảnh hưởng nặng đến gia đình. Đó cũng là thiệt thòi của các tuổi hợp. Nếu vợ chồng không cùng Tam Hợp thì hạn rải rác sẽ đỡ áp lực hơn.

Xác định người 🔸Tuổi Dần Hợp Hướng Nào🔸 trong xây nhà, mua nhà

Cúng Tam Tai Tuổi Dần

Hướng dẫn cách chuẩn bị lễ vật, cách sắp lễ và văn khấn giải hạn tam tai chuẩn nhất.

Cúng Tam Tai Cần Những Gì

Lễ vật cúng tam tai sẽ bao gồm:

Bài vị cúng tam tai theo mẫu năm (bài vị này thường được in trên giấy màu đỏ hoặc bạn cũng có thể nhờ các thầy viết). Bài vị cúng tam tai được dán trên 1 chiếc que, mặt có chữ để đối diện với người cúng và thường đặt ở giữa mâm lễ.

  • 1 ít tóc rối, 1 ít móng tay, móng chân của người cần cúng giải hạn tam tai gói vào một gói cùng với vài đồng tiền lẻ.
  • 1 bộ tam sên gồm thịt luộc, tôm luộc, trứng luộc.
  • 3 nén nhang.
  • 3 ly rượu.
  • 3 cây đèn cầy hoặc nến.
  • 3 điếu thuốc.
  • 3 miếng trầu cau.
  • 3 xấp tiền vàng mã.
  • 1 đĩa trái cây tươi.
  • 1 bình hoa tươi.
  • 1 đĩa muối.
  • 1 cốc gạo (để có thể cắm bài vị cúng tam tai).
  • 2 bộ đồ thế (nam hoặc nữ).

Văn Khấn Giải Hạn Tam Tai

Văn khấn giải hạn tam tai dành cho người tuổi Dần.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nam mô hữu thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng thượng đế!

Kính thỉnh: Mông Long Đại Tướng… (A) tam tai… (B) Ách Thần Quang”

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Họ tên con là…

Hiện nay đang cư ngụ tại…

Hôm nay con sắm sửa biện hương lễ vật, hương hoa dâng lên giải hạn tam tai. Kính thỉnh Mông Long Đại Tướng… (A) tam Tai… (B) Ách Thần Quang giá đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng. Cầu xin cho con được tai qua nạn khỏi, nguyên niên Phước Thọ. Xuân đa kiết khánh, Hạ bảo bình an, Thu tống tam tai, Đông nghinh bá phước!

Thượng hưởng!

Cách Sắp Lễ Cúng Tam Tai

Trước tiên, bạn cần chuẩn bị 1 chiếc bàn (có khăn trải bàn càng tốt) để sắp lễ vật cúng tam tai lên trên. Lưu ý là bàn không cần quá cao bạn nhé.

Bình hoa tươi cúng tam tai để bên phải, đĩa trái cây tươi để bên trái, phía trước là chiếc lư hương, tiếp đến là 3 cây đèn cầy, 3 ly rượu. Bài vị thì cắm vào cốc gạo sao cho mặt có chữ quay về hướng người cúng. Kế đến là mâm lễ có bộ tam sên ở giữa, xung quanh là trầu cau, thuốc lá, vàng mã…

Tuổi Dần Cúng Tam Tai Ngày Nào

Tiến hành cúng Thần Tam tai: Cổ nhân thường căn cứ Tam tai rơi vào năm nào, ứng với năm đó có một ông Thần.

Và vào ngày nhất định hàng tháng, hướng nhất định tiến hành lễ dâng hương để giải trừ Tam Tai.

Trọn bộ tài lộc và vận mệnh tử vi 🌹Phong Thuỷ Tuổi Dần🌹

Tam Tai Tuổi Bính Dần

Các năm phạm tai tai từng năm theo tuổi bính dần

  • Năm 1992 Nhâm Thân    Năm 1993 Quý Dậu          Năm 1994 Giáp Tuất
  • Năm 2004 Giáp Thân       Năm 2005 Ất Dậu             Năm 2006 Bính Tuất
  • Năm 2016 Bính Thân       Năm 2017 Đinh Dậu         Năm 2018 Mậu Tuất
  • Năm 2028 Mậu Thân       Năm 2029 Kỷ Dậu             Năm 2030 Canh Tuất
  • Năm 2040 Canh Thân

Tổng hợp bộ ❁Số Hợp Tuổi Dần❁ theo phong thủy

Tam Tai Dần Ngọ Tuất

Mỗi tuổi, mỗi người có 3 năm (trong một loạt 12 năm) gặp hạn Tam Tai. Các hạn có nhiều thứ, nhưng người mà cung Mệnh thuộc những chính tinh nào đó, khi đến hạn gặp những hung tinh phá là gặp hạn xấu.

Tuy nhiên, không cứ gặp hạn xấu là bị xấu, mà gặp những sao giải, thì lại không bị xấu nữa. Cho nên, khi nêu lên hạn Tam Tai, không phải cứ đến hạn là gặp xấu, mà còn phải xét xem những cái xấu có bị giải đi hay không.

Cách tÍnh những năm gặp hạn Tam Tai: Những tuổi Dần, Ngọ, Tuất: hạn Tam Tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Cung chót của bộ tam hợp đó là Tuất. Ba cung liền trước Tuất và kể cả Tuất, là Thân, Dậu, Tuất. Thân-Dậu-Tuất là ba năm gặp hạn Tam Tai của các tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Không phải Tam Tai là ba loại tai nạn trong kinh Phật. Nói gọi gặp hạn Tam Tai là làm ăn thất bại, hoặc nhẹ ra thì làm ăn khó khăn. Sự làm ăn khó khăn hay thất bại bao gồm đủ các yếu tố làm cho thất bại, có thể ốm đau mà sanh thất bại.

Tam Tai Giáp Dần

Các năm sau thuộc hạn tam tai theo tuổi Giáp Dần 1974 của bạn:

  • Năm 1980 (Canh Thân)  Năm 1981 (Tân Dậu)       Năm 1982 (Nhâm Tuất)
  • Năm 1992 (Nhâm Thân) Năm 1993 (Quý Dậu)      Năm 1994 (Giáp Tuất)
  • Năm 2004 (Giáp Thân)   Năm 2005 (Ất Dậu)          Năm 2006 (Bính Tuất)
  • Năm 2016 (Bính Thân)    Năm 2017 (Đinh Dậu)     Năm 2018 (Mậu Tuất)
  • Năm 2028 (Mậu Thân)   Năm 2029 (Kỷ Dậu)          Năm 2030 (Canh Tuất)
  • Năm 2040 (Canh Thân)  Năm 2041 (Tân Dậu)

Bạn vừa tham khảo thông tin về tam tai các tuổi Dần. Đừng quên chia sẻ bài viết để mọi người cùng đón đọc nhé.

Viết một bình luận