Tam Tai Tuổi Tý ❤️ Tiết Lộ Cách Giải Hạn Tuổi Tý Hay Nhất

Tam Tai Tuổi Tý ❤️ Tiết Lộ Cách Giải Hạn Tuổi Tý Hay Nhất ✔️ Xem năm hạn tuổi Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý.

Tuổi Tý Tam Tai Năm Nào

Hạn Tam Tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là Ba, số 3, thứ ba. Còn “Tai” nghĩa là tai họa, họa hại.

Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn Tam Tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn Tam Tai. Điều này xảy ra được xem như là một quy luật một vòng tuần hoàn.

Hạn tam tai sẽ được tính theo nhóm tuổi Tam hợp. Nghĩa là những người sinh năm con giáp tam hợp sẽ có chung một hạn tam tai.

Nhóm thứ nhất gồm 3 tuổi tam hợp: Thân, Tý, Thìn gặp hạn Tam tai tại 3 năm liên tiếp: Dần, Mão, Thìn

 • Năm Dần: gặp Thiên Cổ Tinh Quân tắc vật hại nhân hoặc vi trùng vi hại hoặc bị mê hoặc chi bệnh.
 • Năm Mão: phùng Thiên Hình Tinh Quân tắc bị pháp luật hình phạt hoặc cập đao thiết nhi xuất hành dã, bị giải phẫu.
 • Năm Thìn: ngộ Thiên Kiếp Tinh Quân tắc cướp đạo nhi thất tài vật hoặc bị uy quyền bức bách, cướp bóc tổn thất tài vật.
Tam tai tuổi Tý
Tam tai tuổi Tý

3 Năm Tam Tai Tuổi Tý

Người tuổi Tý gồm Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý 2008. Những năm hạn Tam Tai tuổi Tý là vào năm nào?

Theo như cách tính hạn Tam Tai ở trên, người tuổi Tý gặp hạn Tam Tai 3 năm liên tiếp tại các năm: Dần, Mão, Thìn. Có nghĩa là:

Những người tuổi Tý, cụ thể là tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý và Mậu Tý cần tránh các năm hạn Tam Tai: năm Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Mậu Thìn 1988, Mậu Dần 1998, Kỷ Mão 1999, Canh Thìn 2000, Canh Dần 2010, Tân Mão 2011, Nhâm Thìn 2012, Nhâm Dần 2022, Quý Mão 2023, Giáp Thìn 2024, Giáp Dần 2034, Ất Mão 2035, Bính Thìn 2036.

Gửi đến bạn bài viết liên quan đến ❓Tuổi Tý Khai Trương Ngày Nào Tốt

Tam Tai Tuổi Mậu Tý 1948

Hạn tam tai được gọi tắt từ các từ Tai- tai họa – họa hại ý chỉ các tai họa sẽ gặp khi vào cái hạn này.

Hạn tam tai theo tuổi tức là hạn tam tai của 3 năm liên tiếp ứng với mỗi nhóm tuổi. Và trong đời người thỉ cứ 12 năm sẽ gặp hạn tam tai ( kéo dài 3 năm) một lần.

Như vậy, mỗi lần tới hạn tam tai của tuổi Mậu Tý 1948 thì sẽ kéo dài trong 3 năm, và khi vào vận hạn tam tai thì tuổi Mậu Tý sẽ gặp trở ngại, rủi ro liên quan tới: tài vận – công việc làm ăn buôn bán , sức khỏe và gia thất. Sau đây là các năm là năm hạn tam tai tuổi Mậu Tý:

 • Năm 1950 (Canh Dần), 1951 (Tân Mão), 1952 (Nhâm Thìn)
 • Năm 1962 (Nhâm Dần), 1963 (Quý Mão), 1964 (Giáp Thìn)
 • Năm 1974 (Giáp Dần), 1975 (Ất Mão), 1976 (Bính Thìn)
 • Năm 1986 (Bính Dần), 1987 (Đinh Mão), 1988 (Mậu Thìn)
 • Năm 1998 (Mậu Dần), 1999 (Kỷ Mão), 2000 (Canh Thìn)
 • Năm 2010 (Canh Dần), 2011 (Tân Mão), 2012 (Nhâm Thìn)
 • Năm 2022 (Nhâm Dần), 2023 (Quý Mão), 2024 (Giáp Thìn)
 • Năm 2034 (Giáp Dần), 2035 (Ất Mão), 2036 (Bính Thìn)
 • Năm 2046 (Bính Dần), 2047 (Đinh Mão), 2048 (Mậu Thìn)

Cách hóa giải ✨Tứ Hành Xung Tuổi Tý✨ trong kinh doanh, hôn nhân

Tam Tai Tuổi Canh Tý 1960

Sau đây là các năm là năm hạn tam tai tuổi Canh Tý:

 • Năm 1962 (Nhâm Dần), 1963 (Quý Mão), 1964 (Giáp Thìn)
 • Năm 1974 (Giáp Dần), 1975 (Ất Mão), 1976 (Bính Thìn)
 • Năm 1986 (Bính Dần), 1987 (Đinh Mão), 1988 (Mậu Thìn)
 • Năm 1998 (Mậu Dần), 1999 (Kỷ Mão), 2000 (Canh Thìn)
 • Năm 2010 (Canh Dần), 2011 (Tân Mão), 2012 (Nhâm Thìn)
 • Năm 2022 (Nhâm Dần), 2023 (Quý Mão), 2024 (Giáp Thìn)
 • Năm 2034 (Giáp Dần), 2035 (Ất Mão), 2036 (Bính Thìn)
 • Năm 2046 (Bính Dần), 2047 (Đinh Mão), 2048 (Mậu Thìn)
 • Năm 2058 (Mậu Dần), 2059 (Kỷ Mão), 2060 (Canh Thìn)

Tam Tai Tuổi Nhâm Tý 1972

Mời bạn tham khảo các năm là năm hạn tam tai tuổi Nhâm Tý:

 • Năm 1974 (Giáp Dần), 1975 (Ất Mão), 1976 (Bính Thìn)
 • Năm 1986 (Bính Dần), 1987 (Đinh Mão), 1988 (Mậu Thìn)
 • Năm 1998 (Mậu Dần), 1999 (Kỷ Mão), 2000 (Canh Thìn)
 • Năm 2010 (Canh Dần), 2011 (Tân Mão), 2012 (Nhâm Thìn)
 • Năm 2022 (Nhâm Dần), 2023 (Quý Mão), 2024 (Giáp Thìn)
 • Năm 2034 (Giáp Dần), 2035 (Ất Mão), 2036 (Bính Thìn)
 • Năm 2046 (Bính Dần), 2047 (Đinh Mão), 2048 (Mậu Thìn)
 • Năm 2058 (Mậu Dần), 2059 (Kỷ Mão), 2060 (Canh Thìn)
 • Năm 2070 (Canh Dần), 2071 (Tân Mão), 2072 (Nhâm Thìn)

Tiết lộ bí mật bộ ba tam hợp 🌿Thân Tý Thìn🌿 trong làm ăn, bạn bè, vợ chồng

Tam Tai Tuổi Giáp Tý 1984

Chia sẻ đến bạn những năm là năm hạn tam tai tuổi Giáp Tý sinh 1984.

 • Năm 1986 (Bính Dần), 1987 (Đinh Mão), 1988 (Mậu Thìn)
 • Năm 1998 (Mậu Dần), 1999 (Kỷ Mão), 2000 (Canh Thìn)
 • Năm 2010 (Canh Dần), 2011 (Tân Mão), 2012 (Nhâm Thìn)
 • Năm 2022 (Nhâm Dần), 2023 (Quý Mão), 2024 (Giáp Thìn)
 • Năm 2034 (Giáp Dần), 2035 (Ất Mão), 2036 (Bính Thìn)
 • Năm 2046 (Bính Dần), 2047 (Đinh Mão), 2048 (Mậu Thìn)
 • Năm 2058 (Mậu Dần), 2059 (Kỷ Mão), 2060 (Canh Thìn)
 • Năm 2070 (Canh Dần), 2071 (Tân Mão), 2072 (Nhâm Thìn)
 • Năm 2082 (Nhâm Dần), 2083 (Quý Mão), 2084 (Giáp Thìn)

Giải mã sự kết hợ của những con giáp 💫Tam Hợp Tuổi Tý💫 hay nhất

Tam Tai Tuổi Bính Tý 1996

Tổng hợp các năm là năm hạn tam tai tuổi Bính Tý sinh 1996.

 • Năm 1998 (Mậu Dần), 1999 (Kỷ Mão), 2000 (Canh Thìn)
 • Năm 2010 (Canh Dần), 2011 (Tân Mão), 2012 (Nhâm Thìn)
 • Năm 2022 (Nhâm Dần), 2023 (Quý Mão), 2024 (Giáp Thìn)
 • Năm 2034 (Giáp Dần), 2035 (Ất Mão), 2036 (Bính Thìn)
 • Năm 2046 (Bính Dần), 2047 (Đinh Mão), 2048 (Mậu Thìn)
 • Năm 2058 (Mậu Dần), 2059 (Kỷ Mão), 2060 (Canh Thìn)
 • Năm 2070 (Canh Dần), 2071 (Tân Mão), 2072 (Nhâm Thìn)
 • Năm 2082 (Nhâm Dần), 2083 (Quý Mão), 2084 (Giáp Thìn)
 • Năm 2094 (Giáp Dần), 2095 (Ất Mão), 2096 (Bính Thìn)

Tam Tai Tuổi Mậu Tý 2008

Các năm phạm tai tai từng năm theo tuổi Mậu Tý 2008

 • Năm 2010 (Canh Dần)
 • Năm 2011 (Tân Mão)
 • Năm 2012 (Nhâm Thìn)
 • Năm 2022 (Nhâm Dần)
 • Năm 2023 (Quý Mão)
 • Năm 2024 (Giáp Thìn)
 • Năm 2034 (Giáp Dần)
 • Năm 2035 (Ất Mão)
 • Năm 2036 (Bính Thìn)

Tìm hiểu xem 🔰Tuổi Tý Hợp Cây Gì🔰 để đem lại may mắn, sức khỏe, tài lộc

Cách Giải Hạn Tam Tai Tuổi Tý

Một số việc xấu có thể xảy ra khi người tuổi Tý gặp hạn Tam Tai:

 • Tính tình nóng nảy bất thường.
 • Có tang trong thân tộc.
 • Dễ bị tai nạn xe cộ.
 • Bị thương tích.
 • Bị kiện thưa hay dính đến pháp luật.
 • Thất thoát tiền bạc.
 • Mang tiếng thị phi.

Bên cạnh việc kiêng cữ, không nên làm một số việc nêu trên, thì bạn cũng nên tự mình cố gắng vượt qua những khó khăn đó. Tam tai là gì không đáng sợ, quan trọng là bạn phải biết cách đối mặt với nó, tự cải thiện bản thân để vượt qua 3 năm tam tai đó. Thận trọng trong việc di chuyển, tham gia giao thông là việc nên làm. Bởi nếu không thì sẽ dễ gặp sự cố, tai nạn không đáng có. Luôn trong tình trạng cẩn trọng để bảo vệ bản thân và cả những người xung quanh.

Dù có việc gì xảy ra, suy nghĩ theo hướng tích cực sẽ lan tỏa một nguồn năng lượng mới, khác biệt, vui tươi giúp cho những vấn đề đó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần thay đổi một xíu trong cách nhìn nhận sự việc đó thì đã một phần nào đó gợi mở cho bạn một hướng giải quyết tốt hơn.

Mời bạn tìm hiểu thêm 🌙Tuổi Tý Hợp Hướng Nào🌙 trong xây nhà, mua nhà

Cúng Tam Tai Tuổi Tý

Do đó gia chủ gặp hạn tam tai 2021 vào năm Sửu hãy thực hiện lễ cúng vào ngày 14 âm lịch hằng tháng. Lễ cũng có thể diễn ra ở sân nhà mình, nhưng tốt nhất vẫn nên thực hiện cúng ở ngã 4, ngã 3 đường.

Chuẩn Bị Lễ Vật

Mời bạn tham khảo những lễ vật cần có khi cúng giải hạn tam tai tuổi Tý.

 • Bài vị cúng theo mẫu dưới
 • Gỡ ít tóc rối hoặc cắt một ít tóc, móng tay, móng chân của tuổi người phạm vào hạn Tam tai 2021 (Tỵ, Dậu, Sửu). Gói cùng với ít tờ tiền lẻ sau đó đặt trên đĩa để trên bàn lễ.
 • Chuẩn bị thịt, tôm, trứng vịt luộc.
 • Hương, hoa, trà, rượu, tiền vàng, nước, cau trầu, gạo muối, thuốc lá…

Nội Dung Văn Khấn Cúng Giải Hạn Tam Tai

Nội dung bài văn khấn cúng giải hạn tam tai chuẩn nhất.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Hôm nay là ngày mồng 12 tháng …. , năm 2021 Tân Sửu.

Con tên là …………(đầy đủ họ và tên) tuổi: ………… (tuổi mụ).

Hiện trú tại ……………………………………………

Hôm nay con thành tâm sắm ít lễ vật gồm có hương hoa, bánh trái, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (đọc địa chỉ nơi cúng)…… để làm lễ cúng giải hạn Tam Tai có vị thần Thiên Bại chiếu. Cầu xin “MÔNG LONG ĐẠI TƯỚNG THIÊN BẠI TAM TAI THỦY ÁCH THẦN QUAN” phù hộ độ trì cho con và gia đình con được bình an. Tránh được những tai ách, vận hạn xấu. Để chúng con có một năm an lành, vạn sự như ý.

Sau đó vái 3 lần, lạy 12 lạy (tựa lời cầu nguyện cho 12 tháng bình yên).

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Sau đó chờ đến khi nhang tàn hết, âm thầm lặng thinh, không nói chuyện với bất cứ ai. Rồi cầm gói nhỏ (tóc, móng tay, móng chân, tiền lẻ) ra ngã ba đường mà vứt. Lưu ý vứt xong không ngoái đầu lại. Hoặc có thể đốt chung gói nhỏ đó với 3 xấp giấy tiền, vừa đốt vừa khấn vái cầu xin cho tiêu trừ hết tai nạn. Lấy gạo muối vãi ra đường, không cầm đồ cúng về mà chỉ mang bàn, đồ dùng (mâm, ly, tách…) về nhà.

Chú ý: Đây là cách giải hạn theo quan niệm của dân gian, mà không có trong giáo lý của Phật Giáo. Vì thế gia chủ khi cúng giải hạn Tam Tai nên thành tâm, để mọi điều được như ý nguyện.

Tuổi Tý Cúng Tam Tai Ngày Nào

Tiến hành làm lễ cúng giải hạn Tam tai. Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: 18h – 19h ngày 14 âm lịch mỗi tháng
 • Địa điểm:trước sân nhà hoặc ngã đường gần nhà

Trọn bộ vận mệnh tử vi ❃Phong Thuỷ Tuổi Tý❃ đầy đủ nhất

Tam tai tuổi Tý

Tam Tai Tuổi Bính Tý

Các năm phạm tai tai từng năm theo tuổi bính tý

 • Năm 1998 Mậu Dần         Năm 1999 Kỷ Mão            Năm 2000 Canh Thìn
 • Năm 2010 Canh Dần        Năm 2011 Tân Mão         Năm 2012 Nhâm Thìn
 • Năm 2022 Nhâm Dần      Năm 2023 Quý Mão        Năm 2024 Giáp Thìn
 • Năm 2034 Giáp Dần         Năm 2035 Ất Mão            Năm 2036 Bính Thìn

Khám phá bộ ✔️Số Hợp Tuổi Tý✔️ để làm biển số, sim điện thoại

Tam tai tuổi Tý

Tam Tai Năm Giáp Tý

Gợi ý các năm phạm tai tai từng năm theo tuổi giáp tý

 • Năm 1986 Bính Dần         Năm 1987 Đinh Mão       Năm 1988 Mậu Thìn
 • Năm 1998 Mậu Dần         Năm 1999 Kỷ Mão            Năm 2000 Canh Thìn
 • Năm 2010 Canh Dần        Năm 2011 Tân Mão         Năm 2012 Nhâm Thìn
 • Năm 2022 Nhâm Dần      Năm 2023 Quý Mão        Năm 2024 Giáp Thìn
 • Năm 2034 Giáp Dần         Năm 2035 Ất Mão            Năm 2036 Bính Thìn

Tam Tai Năm Canh Tý

Những năm có hạn tam tai cho người sanh năm Canh tý

 • 1962 – Nhâm dần; 1963 – Quý mão; 1964 – Giáp thìn
 • 1974 – Giáp dần; 1975 – Ất mão; 1976 – Bính thìn; 1986 – Bính dần
 • 1987 – Đinh mão; 1988 – Mậu thìn; 1998 – Mậu dần
 • 1999 – Kỷ mão; 2000 – Canh thìn; 2010 – Canh dần
 • 2011 – Tân mão; 2012 – Nhâm thìn; 2022 – Nhâm dần
 • 2023 – Quý mão; 2024 – Giáp thìn; 2034 – Giáp dần
 • 2035 – Ất mão; 2036 – Bính thìn; 2046 – Bính dần
 • 2047 – Đinh mão; 2048 – Mậu thìn; 2058 – Mậu dần; 2059 – Kỷ mão

Bạn vừa đến với những thông tin về tam tai tuổi Tý đầy đủ và chính xác nhất. Không nên làm việc quan trọng, trọng đại trong những năm hạn bạn nhé.

Viết một bình luận