Bài Cúng Rằm Tháng 4 ❤️ Lễ Vật, Văn Khấn Rằm Tháng 4

Bài Cúng Rằm Tháng 4 ❤️ Lễ Vật, Văn Khấn Rằm Tháng 4 ✔️ Cúng rằm tháng 4 vào khoảng thời gian nào trong ngày? Cách cúng chuẩn nhất.

Cúng Rằm Tháng 4

Ngày rằm tháng 4 ngày đản sinh của một con người xuất chúng, Thái tử Tất Đạt Đa, người sau này đã giác ngộ viên mãn và trở thành đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Ngày rằm tháng tư cách nay 2630 năm, tại khu rừng Lumbinī (nay thuộc xứ Nepal), khoảng giữa kinh thành Kapilavatthu và kinh thành Devadaha, Đức Bồ Tát Thái tử Siddhattha đản sinh kiếp chót từ lòng bà chánh cung Hoàng hậu Mahāmayadevī của Đức vua Suddhodana thuộc dòng dõi Sakya.

Canh chót đêm rằm tháng tư cách nay 2595 năm, tại Đại cội Bồ Đề trong khu rừng Uruvela (nay gọi Bodh Gaya xứ Ấn Độ), tỉnh Senanigama, Đức Bồ Tát Siddhattha chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu Đức Phật Gotama.

Canh chót đêm rằm tháng tư cách nay 2550 năm, tại khu rừng Sālā xứ Kusinārā (xứ Ấn Độ), Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Đó là 3 sự kiện trọng đại, tuy khoảng cách thời gian khác nhau, nhưng xảy ra đều trùng hợp vào đêm rằm tháng tư, đúng theo ý nguyện của Đức Phật Gotama. Cho nên, tất cả mọi người Phật tử từ những bậc xuất gia đến các hàng tại gia cư sĩ trên toàn thế giới, đều lấy đêm rằm tháng tư, làm ngày lễ cúng dường Đức Phật, gọi là: “Vesakhapūjā”.

Bài cúng rằm tháng 4
Bài cúng rằm tháng 4

Ý Nghĩa Bài Cúng Rằm Tháng 4

Mời bạn đến với ý nghĩa bài cúng rằm 4 thông qua kiến thức về lịch sử nguồn gốc.

1- Kỷ niệm 2550 năm, Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn.

2- Kỷ niệm 2595 năm, Đức Bồ Tát Siddhattha thành Đức Phật Gotama.

3- Kỷ niệm 2630 năm, Đức Bồ Tát Siddhattha đản sinh kiếp chót.

Đêm nào cũng là đêm, song đêm rằm tháng tư (âm lịch) là một đêm có ý nghĩa lịch sử trọng đại của Phật giáo.

Lịch sử trọng đại như thế nào?

  • Ngày rằm tháng tư cách nay 2630 năm, tại khu rừng Lumbinī (nay thuộc xứ Nepal), khoảng giữa kinh thành Kapilavatthu và kinh thành Devadaha, Đức Bồ Tát Thái tử Siddhattha đản sinh kiếp chót từ lòng bà chánh cung Hoàng hậu Mahāmayadevī của Đức vua Suddhodana thuộc dòng dõi Sakya.
  • Canh chót đêm rằm tháng tư cách nay 2595 năm, tại Đại cội Bồ Đề trong khu rừng Uruvela (nay gọi Bodh Gaya xứ Ấn Độ), tỉnh Senanigama, Đức Bồ Tát Siddhattha chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu Đức Phật Gotama.
  • Canh chót đêm rằm tháng tư cách nay 2550 năm, tại khu rừng Sālā xứ Kusinārā (xứ Ấn Độ), Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Đó là 3 sự kiện trọng đại, tuy khoảng cách thời gian khác nhau, nhưng xảy ra đều trùng hợp vào đêm rằm tháng tư, đúng theo ý nguyện của Đức Phật Gotama. Cho nên, tất cả mọi người Phật tử từ những bậc xuất gia đến các hàng tại gia cư sĩ trên toàn thế giới, đều lấy đêm rằm tháng tư, làm ngày lễ cúng dường Đức Phật, gọi là: “Vesakhapūjā”.

Chia sẻ thêm đến bạn 📍Cách Cúng Ngày Vía Thần Tài📍 chuẩn phong tục

Thời Gian Cúng Rằm Tháng 4

Thời gian làm bài cúng rằm tháng 4 thường tổ chức vào ngày 15 tháng 4 Âm lịch.

Một số gia đình, địa phương hay bày mâm cúng vào ngày 14 tháng 4 Âm lịch chứ không nhất thiết phải đúng ngày rằm mới được đặt lễ lên tổ tiên, thần linh. Khung giờ cúng lý tưởng là chiều tối, khi ánh mặt trời đã bắt đầu tắt.

Gợi ý mâm cúng và 🎲Cách Cúng Khai Trương🎲 đầy đủ nhất

Lễ Vật Cúng Rằm Tháng 4

Trước khi tiến hành bài cúng rằm tháng 4 thì bạn cần phải chuẩn bị các lễ vật như sau:

  • Hương hoa
  • Trầu cau
  • Rượu
  • Hoa
  • Hoa quả

Đây chính là những lễ vật mà bạn cần phải chuẩn bị ở trong buổi lễ, ngoài ra thì các lễ vật này có thể tăng hoặc giảm tuỳ thuộc vào trường hợp, một mâm lễ cúng rằm đơn giản chỉ cần một ít bánh kẹo và ly nước, thắp nén nhang cho tổ tiên là đủ.

Trước khi bạn tiến hành cúng bái gia tiên thì bạn cần phải làm các nghi lễ cúng ông Công trước. Dưới đây là bài văn khấn ngày rằm được sử dụng nhiều nhất, mời các bạn tham khảo.

Hướng dẫn chi tiết 👇Cách Cúng Xe Mới Mua👇 theo từng vùng miền

Bài Cúng Rằm Tháng 4

Giới thiệu đến bạn bài văn khấn cúng tổ tiên ngày rằm tháng 4

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

– Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

– Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

– Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm …………..

Tín chủ con là ………………………………………….. ….

Ngụ tại ………………………………………….. ……. cùng toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

– Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

– Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Tám tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Giới thiệu thêm đến bạn 🍁Bài Cúng Xe Mới Mua Về🍁 chính xác nhất

Văn Khấn Cúng Rằm Tháng 4 Ngoài Trời

Bài Văn khấn thần thổ công và các vị thần cúng ngày rằm tháng 4 ngoài trời.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Thần quân

– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………..

Ngụ tại:…………………………………………………………..

Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…., tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái

Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính

thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật!

Bài Khấn Cúng Rằm Tháng 4 Nhuận

Bài cúng rằm tháng 4 nhuận cúng tương tự như bài khấn thông thường.

Bạn chuẩn bị đầy đủ lễ vật và bài văn khấn để thực hiện trong khoảng thời gian cho phép.

Điểm qua 🔸Cách Cúng Cô Hồn Trong Nhà, Ngoài Trời🔸 chuẩn nhất

Đại Lễ Phật Đản Tại Việt Nam

Tại Việt Nam, lễ Phật đản ngày nay không chỉ là ngày lễ lớn đối với các Phật tử, mà còn là ngày hội của mọi tầng lớp nhân dân.

Nhiều chùa hàng năm tổ chức lễ rước Phật, diễu hành xe hoa, tắm tôn tượng Phật sơ sinh. Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, tắm Phật là nghi thức thiêng liêng. Khi múc từng gáo nước thơm tắm Phật, cũng là lúc ta gột rửa tâm mình cho thanh tịnh, đồng thời ta nhận được nguồn năng lượng tâm linh tích cực, giúp tinh thần minh mẫn, trí tuệ tăng trưởng, bồ đề tâm kiên cố.

Bên cạnh các nghi lễ, chư tăng, ni và Phật tử cả nước còn thực hiện nhiều việc làm thiện lành, ý nghĩa, để dâng lên cúng dường chư Phật như tặng quà từ thiện, tổ chức phóng sinh, thăm viếng gia đình chính sách, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ, thực hiện theo tinh thần từ bi cứu khổ và tri ân báo ân của đạo Phật.

“Tránh xa những điều ác, năng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch” –thực hành được điều cốt lõi nhất trong những điều Phật dạy, chúng ta sẽ chứng nghiệm được sự màu nhiệm, bao la của đạo Phật và tìm thấy hạnh phúc viên mãn, tìm thấy sự an lạc nội tâm. Đó cũng là thông điệp bất hủ mà Đức Phật đã trao cho loài người, cho mỗi chúng ta.

Trên đây là những thông tin về bài cúng rằm tháng 4 và công tác chuẩn bị chi tiết nhất. Bạn tham khảo và làm theo để được thần linh, tổ tiên phù hộ độ trì trong cuộc sống nhé.

Viết một bình luận