Cách Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ ❤️ Đầy Đủ Nhất

Cách Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ ❤️ Đầy Đủ Nhất ✔️ Tổng hợp Bài Khấn Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ Cứu Thế, Bảo Cáo, Chân Kinh.

Bên cạnh những bài khấn vái, mời bạn tìm hiểu thêm về tử vi dành cho các con giáp, cung hoàng đạo tại Tuvihangngay.vn.

Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ

Trước khi tìm hiểu cách khấn vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ, mời bạn đọc thông tin về truyền thuyết về vị thần này.

Cửu Thiên Huyền Nữ hay được dân gian biết đến tên gọi khác như Mẫu Cửu Trùng Thiên. Cửu Trùng Thiên ý chỉ chín tầng trời, khắp cõi trời đất nơi mà Mẫu Thượng Thiên cai quản chốn thiên cung.

Truyền thuyết kể lại rằng, từ thời xa xưa khi lập nước Bà từng giúp người dân Việt Nam đánh đuổi quân Xuy Vưu xâm lược. Từ đó, người đời đã thờ phụng Bà tại các đình, chùa để biết ơn và tưởng nhớ cùng với đó là bài cúng Bà Cửu Thiên Huyền Nữ.

Trong giới Huyền Thuật, Cửu Thiên Huyền Nữ được xem là một trong ba vị Thánh Tổ, bao gồm Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và người còn lại là Bà Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngoài ra, Bà còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như là Mẫu Cửu Trùng Thanh Vân hay Bán Thiên Công Chúa.

Vào thời vua Hùng Kinh Dương Vương, Cửu Thiên Huyền Nữ đã cùng Hữu Hùng Thị đánh đuổi quân xâm lược Xuy Lưu. Hiện nay, đền thờ của Cửu Thiên Huyền Nữ tọa lạc tại thành phố Hưng Yên. Vì giúp đỡ nhân dân trong những lúc nguy khốn nhất nên Bà được tôn lên làm Thành Hoàng. Chính vì sự tôn nghiêm này, khi đến cúng vái Bà mọi người cần phải chuẩn bị chu đáo bài cúng Bà Cửu Thiên Huyền Nữ để có thể thể hiện sự toàn tâm toàn ý của mình cũng như tránh phải các rắc rối trong tâm linh.

Cách khấn vái mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ
Cách khấn vái mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ

Ý Nghĩa Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ

Cổ đại kinh sách thường viết Cửu Thiên Huyền Nữ là một người phụ nữ đầu người mình chim. Có thuyết cho rằng đó là Huyền điểu (玄鳥).

Kinh Thi – Thương tụng có phần “Huyền điểu”, ghi nhận: “Thiên mệnh huyền điểu, là để sanh ra nhà Thương, trạch ân thổ mang mang. Cổ đế mệnh Vũ Thang, chính vực bỉ tứ phương”. Tuy nhiên, thuyết Huyền Điểu không được thuyết phục lắm vì không có nhiều liên hệ để chứng minh đây là Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ có từ Huyền, phụ nữ và thân chim. Ngoài ra, Thuyết văn nói: “màu đen còn gọi là huyền”[1], chứng tỏ Huyền Điểu đơn giản là con chim màu đen.

Chân chính sử thư kí tái, có lẽ là sớm nhất về sự tích Cửu Thiên Huyền Nữ là trong Dung Thành tập tiên lục (墉城集仙录) của Đỗ Quang Đình thời Ngũ Đại. Trong sách nói Cửu Thiên Huyền Nữ là một môn đồ của Tây Vương Mẫu và nhận mệnh giúp Hoàng Đế đánh Xi Vưu trong trận Trác Lộc.

Trong trận Trác Lộc, quân Hữu Hùng Thị bị Xuy Vưu vây chặt, không nhận định được phương hướng đánh ra giải vây, nên thường bị Xuy Vưu đánh bại phải tháo lui. Trong lúc nguy cấp như thế, Cửu Thiên Huyền Nữ cưỡi một con phượng hoàng hiện ra dạy, Hữu Hùng Thị chế ra xe hai bánh chỉ Nam, có bộ phận chỉ rõ hướng Nam, để phân định phương hướng và vị trí tiến quân, lại dạy cho binh pháp. Nhờ vậy, Hữu Hùng Thị củng cố binh mã, từ trong đánh ra bất ngờ, làm cho binh đội Xuy Vưu thảm bại, bắt sống được thủ lĩnh Xuy Vưu đem giết chết.

Sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng thường ứng hiện giúp Hoàng Ðế và những người hiền tài trong nước, như giúp cung phi chế ra nghề nuôi tằm lấy tơ dệt lụa, giúp ông Dung Thành chế ra máy Cai Thiên để xem thiên tượng, giúp ông Thương Hiệt chế ra chữ viết tượng hình để thay cho việc thắt nút ghi nhớ các sự việc. Ngoài ra Cửu Thiên Huyền Nữ truyền khoa Lục Nhâm Ðộn Giáp, và phép bói 64 quẻ Dịch mà đoán kiết hung.

Chia sẻ thêm đến bạn 🔰Bài Khấn Rằm Tháng 7 Tại Nhà🔰 cúng thần linh, tổ tiên, vong hồn

Lễ Vật Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ

Bài vị thờ cúng bà cửu thiên huyền nữ. Cỗ chay bắt buộc gồm có trong cách khấn vái mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ

  • Cau, trầu
  • Hương, hoa
  • Hoa quả
  • 3 chén nước thanh tịnh

Tổng hợp những ✨Bài Khấn Xin Tỉa Chân Nhang✨ vào tháng Chạp, cuối năm

Bài Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ

Gửi đến bạn trọn bộ Bài Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ chuẩn xác nhất.

Nam mô A Di Đà phật!

Nam mô A Di Đà phật!

Nam mô A Di Đà phật!

Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức Hiệu Thiên chí kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế.

Kính lạy Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung công chúa.

Kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu đại Phương, gia phong Tiên Hương Thánh mẫu.

Kính lạy Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.

Kính lạy Đức đệ tam Thủy Phủ, Lân nữ công chúa.

Kính lạy Đức đệ tứ khâm sai Thánh mẫu, tứ vị Chầu bà, năm tòa quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng.

Hương tử con là …….

Ngụ tại ….

Cùng toàn thể gia đình đến nơi Điện (phủ, đền…. chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng vễ vật, cúi xin các Ngài thương xót ủng hộ, kiến cho gia đình chúng con tiêu trừ tai nạn, điềm lành thường tới, điềm dữ lánh xa, hết tai ương bệnh tật trong nhà, hưởng thịnh vượng an lành mãi mãi.

Tài như nước đến, lộc như mây về, bốn mùa không hạn ách nào xâm, tâm tiết có phúc lành tiếp ứng.

Lại xin Thể đức hiếu sinh, rủ lòng cứu độ, khiến cho chúng con như ý sở hữu, cho hương tử tòng tâm sở nguyện.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cần tấu.

Xem thêm 🌌Bài Cúng Rằm Tháng 4🌌 đầy đủ và chi tiết nhất

Bài Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ Cứu Thế

Chia sẻ đến bạn cách đọc Bài Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ Cứu Thế đúng nhất.

Cửu Thiên Huyền Nữ Cứu Thế Chân Kinh
Tịnh Thuỷ Tán
Tiên thiên chân thuỷ
Tịnh tẩy linh đài
Dương chi nhất trích tẩy trần ai
Phàm cảnh tịch bồng lai
Địch uế tiêu tai
Hương lâm pháp giới khai
Qui mệnh Đãng Ma Giải Uế Đại Thiên Tôn   
Tịnh Hương Tán
Hương phần bảo đỉnh
Khí đạt tiên thiên
Uy quang cự hách tiếp vân yên
Giáng giám thử tâm kiền
Triển tụng linh thiên
Ung hộ trượng lôi tiên
Qui mệnh Hương Lâm Thuyết Pháp Đại Thiên Tôn   

Thái Thượng Khởi Kinh Tán
Tường vân sơ khởi
Pháp giới nhân huân
La thiên hải đảo dị hương đằng
Đáo xứ phúc từ vân
Đạt tín thông thành
Vạn thánh tận dao diêu lâm
Đạt tín thông thành
Vạn thánh tận diêu lâm
Qui mệnh Đại Thánh Hương Vân Phù Đại Thiên Tôn   
Tịnh Khẩu Chú
Nhân ngôn tùng khẩu xuất
Xuất nạp tất cẩn phòng
Nhiếp tâm vật vọng thổ
Thanh tâm tụng kinh chương
Cấp cấp như luật lệnh
Tịnh Tâm Chú
Nhân tâm bản thiện lương
Tạp niệm tất đề phòng
Kiền thành vô tạp niệm
Tiên Thánh giáng kinh đường
Cấp cấp như luật lệnh
Tịnh Thân Chú
Thân tại hồng trần uế khí huân
Đản tu mộc dục đối cao chân
Thân tịnh cánh y vô trần nhiễm
Thánh Thánh tiên chân tức giáng lâm
Cấp cấp như luật lệnh

Gửi tới bạn những bài ❀Văn Khấn Sao Kế Đô❀ cho các năm

Bài Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ Bảo Cáo

Cách đọc Bài Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ Bảo Cáo chi tiết nhất tại trang Tuvihangngay.vn.

Cửu Thiên Huyền Nữ Bảo Cáo
Chí tâm qui mệnh lễ
Thiên du địa du
Mãnh liệt chư hầu
Thượng niệm bắc cực
Hạ lâm cửu châu
Thân xuyên kim giáp
Thủ chấp qua mâu
Quải vu kim kế
Nhãn tự đồng tinh
Phùng yêu trảm yêu
Phùng quỷ triệt đầu
Thượng đế sắc lệnh
Bất đắc đình lưu

Lễ vật và bài ❃Văn Khấn Sao Thái Bạch❃ chuẩn phong tục người Việt

bài khấn vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ

Bài Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ Chân Kinh

Mời bạn đến với cách đọc Bài Khấn Vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ Chân Kinh chi tiết và chính xác nhất.

Cửu Thiên Huyền Nữ Cứu Thế Chân Kinh
Cửu thiên thanh cảnh
Nguy nga tiên cung
Nhân từ bác ái
Hân khai thiên Thiênn
Lân mẫn thương sinh
Cáo nghiệp trầm luân
Hỗn độn sơ khai
Đại địa Thiênng lung
Quần linh hỗn tạp
Nhân thú vị phân
Nhân từ bố pháp vũ
Vạn vật thuỷ sơ sinh
Thuỷ điện âm dữ dương
Chế độ định càn khôn
Thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng thị

Như mao ẩm huyết
Đa sinh tật bệnh mệnh bất trường
Giao chi thủ hoả thục thực
Miễn hoạn ngược tật hoặc yểu vong
Nại hà hung thần ác sát thường hạ giáng
Nhiễu dân bất an động can qua
Tức luyện kim chuyên điền bắc khuyết
Đổ trở hung thần giáng cửu trùng

Chẩm nại hà
Nhân tâm đa hiểm ác
Tranh quyền tài thế loạn phân phân
Gian kiêu hoành hành thi cường bạo
Thiện lương vô cô thảm tao ương
Lân mẫn thương sinh tao kiếp nạn
Tụ tập quần chân tại cửu thiên
Đồng phát từ bi cứu thương sinh
Quần chân đồng phát cứu thế tâm
Giá khởi tường vân sát đại thiên
Xứ xứ yên chướng trùng tiêu hán
Chúng sinh tạo nghiệp trọng như sơn

Luân lý đạo đức toàn bất cố
Tranh lợi phụ nghĩa thả vong ân
Táng lương tâm bất trung bất hiếu
Trí nặc tai tật hoạ triền miên
Đản tu hồi đầu cầu sám hối
Phần hương sám hối đảo thương thiên
Viêm hoàng thế trụ đức vi vinh
Lục dục sở mê đoạ trầm luân
Cố hữu đạo đức tu trùng chấn
Đạo nhật quang huy chiếu đại đồng

Ngô vi cứu thế giáng hồng trần
Thủ chấp bảo kiếm trảm yêu tà
Trung lương nghĩa sĩ phùng ách nạn
Ngô giá tường vân hộ kỳ thân
Nhân quân lương tướng ngộ tai ách
Ngô bảo ách nạn bất lâm thân
Loạn thần tặc tử ngô bất bảo
Nạn đào thiên khiển hoạ tương xâm
Vi nhân tử đương hiếu song thân
Bất hiếu phụ mẫu tội bất khinh
Tổ truyền phụ mẫu phương truyền kỷ

Vị lai tử tôn chiếu dạng hành
Dưỡng dục chi ân thâm tự hải
Ngỗ nghịch chi tội đại như thiên
Thân bệnh y dược tất tự tiên
Diệc tu thường quá hiến thân tiền
Bất nghi giải y vật ly thực
Thời thời khắc khắc thị thân biên
Nhược yếu vị lai tử năng hiếu
Nhữ đương tiên hiếu phụng thân tiền
Bất hiếu chi nhân tu sám hối
Bất khuy vi nhân tại thế gian
Vật vị thiện ác vô báo ứng
Trì tảo hữu kỳ đáo thân biên

Khuyến chúng sinh
Tích ngũ cốc
Cốc nãi tiên thiên mẫu chi nhũ
Hồ vi phao tán tội bất khinh
Tu tri ngũ cốc dưỡng mệnh bảo
Nhất nhật tam xan bất năng ly
Nhậm nhữ kim đan thành tiên Thánh
Bất dĩ thử bảo đan bất thành
Nhất sinh duy thử bất khả thiểu
Nhất triêu vô lương tử bất thân
Phao tán do như bất hiếu tử
Tích cốc tức như hiếu song thân
Cổ kim huyết mạch bằng thử dưỡng
Bỉ nhiên na đắc sinh nhân thân
Bất tích ngũ cốc thương thiên nộ
Định khuyết y thực thụ cơ bần

Bạn vừa đến với những thông tin về cách khấn vái Mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ. Nếu có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới. Tuvihangngay.vn sẽ gửi phản hồi ngay đến bạn.

Viết một bình luận