Tuổi Tỵ Khai Trương Ngày Nào Tốt ❤️ Chọn Ngày Tài Lộc

Tuổi Tỵ Khai Trương Ngày Nào Tốt ❤️ Chọn Ngày Tài Lộc ✔️ Tuổi Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ mở hàng ngày nào tốt.

Tuổi Tỵ Khai Trương Ngày Nào Tốt

Cách xem ngày giờ tốt để khai trương doanh nghiệp, văn phòng, công ty, quán xá.. dựa vào 3 yếu tố như sau:

 • Phải là ngày tốt cho công việc khai trương
 • Chọn ngày có ngũ hành tương sinh với tuổi gia chủ
 • Nên chọn ngày có địa chi tương hợp với tuổi gia chủ

Địa chi nhị hợp gồm có: Sửu – Tý, Dần – Hợi, Tuất – Mão, Dậu – Thìn, Tỵ – Thân, Ngọ – Mùi.
Địa chi tam hợp: Thân – Tý – Thìn, Dần – Ngọ – Tuất, Hợi – Mão – Mùi, Tỵ – Dậu – Sửu.

Tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt
Tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt

Tuổi Tỵ Mở Hàng Ngày Nào Tốt Nhất

Người tuổi Tỵ sinh các năm Quý Tỵ (1953), Ất Tỵ (1965), Đinh Tỵ (1977), Kỷ Tỵ (1989), Tân Tỵ (2001), khi khai trương nên chọn ngày nào?

Ngày khai trương tốt trong tháng sẽ giúp mọi việc được hanh thông, con đường làm ăn được suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc. Để xem tuổi Tỵ xuất hành ngày nào tốt, thì ngoài cách sử dụng công cụ ở trên, bạn vẫn có thể tính ngày bằng phương pháp thủ công.

Theo đó, để xem tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt, bạn cần chọn ngày thỏa mãn 4 yếu tố sau đây:

 • Ngày khai trương tuổi Tỵ trước tiên phải là ngày tốt cho công việc khai trương.
 • Ngày này phải thuộc hành tương sinh hoặc tương hỗ với tuổi Tỵ.
 • Ngày khai trương tuổi Tỵ không được phạm Thái Tuế. Với người tuổi Tỵ thì không được chọn ngày Tỵ để xuất hành.
 • Ngày tốt cần tránh phạm phải ngày lục xung đối với quý bạn Tỵ. Tức là bạn cần tránh xuất hành vào ngày Hợi.

Cách hóa giải 🌹Tứ Hành Xung Tuổi Tỵ🌹 chuẩn nhất

Chọn Tuổi Mở Hàng Khai Trương Cho Tuổi Tỵ

Chọn tuổi mở hàng cho tuổi Đinh Tỵ. Với các gia chủ tuổi Tỵ chúng ta nên chọn một trong bốn tuổi người mở hàng sau:

 • Nên chọn tuổi Kỷ Dậu 1969 mệnh Đại Dịch Thổ: Ngũ hành Thổ Tương Trợ với Thổ của gia chủ: Rất tốt, Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu, Thiên can Kỷ bình hòa với Đinh, Kỷ bình hòa với năm Tân Sửu.
 • Nên chọn tuổi Ất Sửu 1985 mệnh Tích Lịch Hỏa
 • Nên chọn tuổi Ất Tỵ 1965 mệnh Phú Đăng Hỏa
 • Tuổi xông nhà Quý Dậu 1993 mệnh Kiếm Phong Kim.
 • Chọn tuổi mở hàng cho tuổi Kỷ Tỵ

Ngoài ra, 2 tuổi sau đây cũng khá tốt, có thể lựa chọn: Người tuổi Đinh Dậu 1957 mệnh Sơn Hạ Hỏa, người tuổi Bính Dần 1986 mệnh Lư Trung Hỏa.

Tiết lộ bí mật ✨Tam Hợp Tuổi Tỵ✨ chi tiết nhất

Tuổi Quý Tỵ 1953 Khai Trương Ngày Nào Tốt

Đối với gia chủ sinh năm Quý Tỵ (1953) có thể tham khảo một số ngày đẹp để khai trương sau đây:

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 5/12, 10/12, 26/12
 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 15/1, 16/1, 28/1
 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 12/2, 23/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 6/3, 8/3, 21/3, 28/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 7/4, 22/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 8/5, 12/5, 22/5
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 4/6, 15/6, 27/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 8/7, 15/7, 18/7, 27/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 16/8, 18/8, 28/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 5/9, 10/9, 22/9, 25/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 11/10, 16/10, 25/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 8/11, 10/11, 21/11, 29/11

Tuổi Ất Tỵ 1965 Khai Trương Ngày Nào Tốt

Tín chủ sinh năm Ất Tỵ (1965) có thể tham khảo một số ngày lành tháng tốt trong năm để khai trương sau đây:

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 7/12, 13/12, 21/12
 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 5/1, 16/1, 19/1, 28/1
 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 12/2, 27/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 5/3, 7/3, 16/3, 28/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 2/4, 26/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 5/5, 16/5, 27/5
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 8/6, 17/6, 21/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 5/7, 12/7, 15/7, 26/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 13/8, 18/8, 26/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 2/9, 8/9, 22/9, 25/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 11/10, 16/10, 25/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 5/11, 9/11, 21/11, 28/11

Điểm qua thông tin 🍃Tuổi Tỵ Hợp Cây Gì🍃 đem đến may mắn và tài lộc

Tuổi Đinh Tỵ 1977 Khai Trương Ngày Nào Tốt

Người sinh năm Đinh Tỵ (1977) khi có định khai trương, mở cửa hàng có thể lựa chọn một số ngày đẹp sau đây:

 • Tháng 12 Âm lịch như: 2/12, 7/12, 26/12
 • Tháng 1 Âm lịch như: 4/1, 6/1, 15/1, 24/1
 • Tháng 2 Âm lịch như: 13/2, 25/2
 • Tháng 3 Âm lịch như: 5/3, 8/3, 20/3, 26/3
 • Tháng 4 Âm lịch như: 3/4, 21/4
 • Tháng 5 Âm lịch như: 7/5, 10/5, 26/5
 • Tháng 6 Âm lịch như: 9/6, 16/6, 27/6
 • Tháng 7 Âm lịch như: 7/7, 9/7, 15/7, 28/7
 • Tháng 8 Âm lịch như: 11/8, 17/8, 25/8
 • Tháng 9 Âm lịch như: 2/9, 8/9, 17/9, 26/9
 • Tháng 10 Âm lịch như: 3/10, 10/10, 24/10
 • Tháng 11 Âm lịch như: 8/11, 10/11, 21/11, 29/11

Gợi ý thêm đến bạn bài viết 🌌Tuổi Tỵ Hợp Hướng Nào🌌 chuẩn nhất

Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt

Người sinh năm Kỷ Tỵ (1989) khi muốn khai trương, mở cửa hàng có thể chọn một số ngày lành tháng tốt trong năm như:

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 3/12, 7/12, 26/12
 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 5/1, 6/1, 13/1, 24/1
 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 12/2, 27/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 7/3, 12/3, 21/3, 28/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 9/4, 23/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 6/5, 18/5, 27/5
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 2/6, 18/6, 26/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 5/7, 12/7, 15/7, 26/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 13/8, 17/8, 25/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 7/9, 13/9, 20/9, 25/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 9/10, 11/10, 27/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 8/11, 15/11, 21/11

Tuổi Tân Tỵ 2001 Khai Trương Ngày Nào Tốt

Người sinh năm Tân Tỵ (2001) có thể cân nhắc lựa chọn một số ngày khai trương may mắn trong năm như:

 • Tháng 12 Âm lịch như: 6/12, 12/12, 26/12
 • Tháng 1 Âm lịch như: 5/1, 12/1, 19/1, 24/1
 • Tháng 2 Âm lịch như: 15/2, 27/2
 • Tháng 3 Âm lịch như: 6/3, 8/3, 21/3 ,28/3
 • Tháng 4 Âm lịch như: 5/4, 23/4
 • Tháng 5 Âm lịch như: 4/5, 12/5, 26/5
 • Tháng 6 Âm lịch như: 8/6, 12/6, 21/6
 • Tháng 7 Âm lịch như: 5/7, 12/7, 15/7, 26/7
 • Tháng 8 Âm lịch như: 11/8, 17/8, 25/8
 • Tháng 9 Âm lịch như: 5/9, 10/9, 22/9, 25/9
 • Tháng 10 Âm lịch như: 11/10, 16/10, 25/10
 • Tháng 11 Âm lịch như: 8/11, 10/11, 21/11, 29/11

Trọn bộ tử vi 💛Phong Thủy Tuổi Tỵ💛 đầy đủ và chính xác nhất

Tuổi Quý Tỵ 2013 Khai Trương Ngày Nào Tốt

Đối với gia chủ sinh năm Quý Tỵ 2013 có thể tham khảo một số ngày đẹp để khai trương sau đây:

 • Tháng 12 Âm lịch như: 5/12, 10/12, 26/12
 • Tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 15/1, 16/1, 28/1
 • Tháng 2 Âm lịch như: 12/2, 23/2
 • Tháng 3 Âm lịch như: 6/3, 8/3, 21/3, 28/3
 • Tháng 4 Âm lịch như: 7/4, 22/4
 • Tháng 5 Âm lịch như: 8/5, 12/5, 22/5
 • Tháng 6 Âm lịch như: 4/6, 15/6, 27/6
 • Tháng 7 Âm lịch như: 8/7, 15/7, 18/7, 27/7
 • Tháng 8 Âm lịch như: 16/8, 18/8, 28/8
 • Tháng 9 Âm lịch như: 5/9, 10/9, 22/9, 25/9
 • Tháng 10 Âm lịch như: 11/10, 16/10, 25/10
 • Tháng 11 Âm lịch như: 8/11, 10/11, 21/11, 29/11

Tuổi Tỵ Khai Trương Ngày Nào Tốt Năm 2021

Chọn ngày mở hàng đầu năm 2021 cho tuổi Tỵ

 • Ngày 13/02 Dương lịch, tức 02/01 Âm lịch. Giờ tốt để mở hàng: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.
 • Ngày 19/02 Dương lịch, tức 08/01 Âm lịch. Giờ tốt để mở hàng: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.
 • Ngày 21/02 Dương lịch, tức 10/01 Âm lịch. Giờ tốt để mở hàng: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h.
 • Ngày 23/02 Dương lịch, tức 12/01 Âm lịch. Giờ tốt để mở hàng: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h.

Giải mã 🔰Tuổi Tỵ Hợp Màu Gì🔰 để tăng thêm vận may trong cuộc sống

Tuổi Ất Tỵ Khai Trương Ngày Nào Tốt 2021

Giới thiệu đến bạn những ngày đẹp để tuổi Ất Tỵ khai trương trong năm 2021 theo từng tháng.

Ngày Khai Trương Hợp Tuổi Ất Tỵ Tháng 1/2021

 • Thứ 3, ngày 12 tháng 1 năm 2021. Âm lịch: Ngày 30/11/2020. Giờ đẹp khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Thứ 4, ngày 13 tháng 1 năm 2021. Âm lịch: Ngày 1/12/2020. Giờ đẹp khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Thứ 6, ngày 29 tháng 1 năm 2021. Âm lịch: Ngày 17/12/2020. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Tuổi  Ất Tỵ Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 2 Năm 2021

 • Thứ 4, ngày 10 tháng 2 năm 2021. Âm lịch: Ngày 29/12/2020. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Thứ 6, ngày 19 tháng 2 năm 2021. Âm lịch: Ngày 8/1/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Chủ nhật, ngày 21 tháng 2 năm 2021. Âm lịch: Ngày 10/1/2021. Giờ đẹp khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày Tốt Khai Trương Hợp Tuổi 1965 Tháng 3/2021

 • Thứ 3, ngày 9 tháng 3 năm 2021. Âm lịch: Ngày 26/1/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Thứ 5, ngày 18 tháng 3 năm 2021. Âm lịch: Ngày 6/2/2021

 Tuổi Ất Tỵ Khai Trương Ngày Nào Tốt Trong Tháng 4/2021

 • Thứ 6, ngày 9 tháng 4 năm 2021. Âm lịch: Ngày 28/2/2021. Giờ đẹp khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021. Âm lịch: Ngày 30/2/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021. Âm lịch: Ngày 1/3/2021. Giờ đẹp khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Xem Ngày Tốt Hợp Tuổi Ất Tỵ Tháng 5 Năm 2021

 • Thứ 2, ngày 17 tháng 5 năm 2021. Âm lịch: Ngày 6/4/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Âm lịch: Ngày 12/4/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Ngày Đẹp Khai Trương Tuổi 1965 Tháng 6/2021

 • Thứ 6, ngày 11 tháng 6 năm 2021. Âm lịch: Ngày 2/5/2021. Giờ đẹp khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Thứ 6, ngày 25 tháng 6 năm 2021. Âm lịch: Ngày 16/5/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Tuổi Ất Tỵ Khai Trương Ngày Nào Đẹp Tháng 7/2021

 • Thứ 6, ngày 9 tháng 7 năm 2021. Âm lịch: Ngày 30/5/2021. Giờ đẹp khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Chủ nhật, ngày 18 tháng 7 năm 2021. Âm lịch: Ngày 9/6/2021. Giờ đẹp khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Thứ 3, ngày 20 tháng 7 năm 2021. Âm lịch: Ngày 11/6/2021. Giờ đẹp khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Coi Tuổi Ất Tỵ 1965 Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 8/2021

 • Thứ 4, ngày 18 tháng 8 năm 2021. Âm lịch: Ngày 11/7/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Thứ 3, ngày 24 tháng 8 năm 2021. Âm lịch: Ngày 17/7/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Thứ 7, ngày 28 tháng 8 năm 2021. Âm lịch: Ngày 21/7/2021. Giờ đẹp khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Tuổi Ất Tỵ Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 9/2021

 • Thứ 7, ngày 18 tháng 9 năm 2021. Âm lịch: Ngày 12/8/2021. Giờ đẹp khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Thứ 5, ngày 30 tháng 9 năm 2021. Âm lịch: Ngày 24/8/2021. Giờ đẹp khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Tuổi Ất Tỵ Khai Trương Ngày Nào Đẹp Tháng 10/2021

 • Thứ 5, ngày 7 tháng 10 năm 2021. Âm lịch: Ngày 2/9/2021. Giờ đẹp khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021. Âm lịch: Ngày 12/9/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Thứ 6, ngày 29 tháng 10 năm 2021. Âm lịch: Ngày 24/9/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Xem Ngày Đẹp Khai Trương Tuổi Ất Tỵ Tháng 11/2021

 • Thứ 6, ngày 19 tháng 11 năm 2021. Âm lịch: Ngày 15/10/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Thứ 5, ngày 25 tháng 11 năm 2021. Âm lịch: Ngày 21/10/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Tuổi 1965 Khai Trương Ngày Nào Đẹp Tháng 12/2021

 • Thứ 7, ngày 18 tháng 12 năm 2021. Âm lịch: Ngày 15/11/2021. Giờ đẹp khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Thứ 3, ngày 28 tháng 12 năm 2021. Âm lịch: Ngày 25/11/2021. Giờ đẹp khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Trên đây là những thông tin giải đáp cho câu hỏi tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt. Bạn tham khảo và lựa chọn ngày hợp nhất với mình để có thêm may mắn, tài lộc nhé.

Viết một bình luận